במתחם הבורסה בניין עצמאי מניב, 1440 מ"ר

במתחם הבורסה בניין עצמאי מניב

ניתן גם לשימוש עצמי. מיקום מרכזי, דקה מהרכבת!

בניין עצמאי 5 קומות

זכויות בניה נוספות!
1440 מ"ר + חניות
מחיר 20,000,000 ש"ח

אלי גואאטה

08-12-2010-13-02-35-arbaha